KPI’s

De GLB-pilot Puntensysteem Ecoregeling experimenteert met een eco-regeling die optimaal inspeelt op regionale omstandigheden, stimulerend werkt en aansluit op duurzaamheidsinitiatieven uit de keten (KPI’s). Duurzaamheidsinitiatieven uit de keten werken steeds vaker met Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) om te monitoren of agrariërs vooruitgang boeken met duurzaamheidsdoelen. De pilot onderzoekt welke effecten keuzes in de eco-regeling van de pilot, hebben op scores van relevante KPI’s uit een aantal duurzaamheidsinitiatieven. De KPI’s waar de pilot op gefocust worden landelijk gebruikt door overheden en ketenpartijen.

Proces

Bij enkele test- en demonstratiebedrijven uit de pilot brengen we de scores op geselecteerde KPI’s op basis van de huidige situatie in beeld. Dit noemen we de 0-situatie. Vervolgens vragen we deze bedrijven de tool van de pilot in te vullen. Hieruit vloeit een toekomstige bedrijfssituatie voort. Welke verschillen zien we tussen de scores op de KPI’s als we de huidige situatie vergelijken met de toekomstige situatie? Deze verschillen maken inzichtelijk wat het effect van de eco-regeling van de pilot op de geselecteerde KPI’s is.

Het uiteindelijke doel van deze analyse is in beeld brengen of KPI’s en de eco-activiteiten uit de eco-regeling van de pilot, elkaar stimuleren of juist tegenwerken.

Neem contact met ons op

Heb je vragen? Stuur ons dan een e-mail bericht:

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×