Een eco-regeling die goed is voor de boer en omgeving

Nederland staat voor grote uitdagingen op het gebied van klimaat, bodem en natuur. Boeren en tuinders spelen hierin een belangrijke rol. Zij ontvangen vanaf 2023 prestatiegerichte betalingen voor het realiseren van eco-activiteiten via de eco-regeling die onderdeel is van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Haal je voldoende punten én waarde met je eco-activiteiten? Dan kom je in aanmerking voor uitbetaling van de eco-premie.

Om ervoor te zorgen dat de eco-regeling goed aansluit op de boerenpraktijk en voldoende stimuleert om met vergroening aan de slag te gaan, experimenteren drie agrarische collectieven - Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land en Dijken (WLD), Flevolands Agrarisch Collectief en Collectief Groningen West – samen met LTO Nederland en BoerenNatuur met een eigen eco-regeling onder de naam GLB-pilot Puntensysteem Eco-regeling.

Lees meer

Realisatie eco-regeling die goed is voor boer en omgeving

Hoe wordt de eco-regeling van de pilot ontwikkeld?

Ontwikkeling eigen eco-regeling

De GLB-pilot Puntensysteem Eco-regeling experimenteert met een eco-regeling voor de middellange termijn (2025-2027) die bouwstenen levert voor de optimalisatie van de bestaande eco-regeling in de 'leerjaren'. Ten opzichte van de eco-regeling van het ministerie van LNV en RVO die in 2023 van kracht wordt, richt de eco-regeling van de pilot zich sterker op sectorale en regionale verschillen en zijn er meer prestatieprikkels ingebouwd.

Om een optimaal werkend systeem op te leveren, werkt de pilot aan het ontwerp van een keuzemenu met eco-activiteiten met daaraan gekoppeld een puntensysteem dat aansluit op duurzaamheidsinitiatieven vanuit de keten (KPI’s) met een bijbehorende tool.

Lees meer

Testen

De GLB-pilot Puntensysteem Ecoregeling experimenteert met een eco-regeling die optimaal aansluit bij regionale omstandigheden en stimulerend werkt. Eén van de doelstellingen van de pilot is testen of de praktische toepasbaarheid van het keuzemenu met eco-activiteiten, de gebruiksvriendelijkheid van de tool en de stimulerende prikkels van de eco-regeling hier voldoende aan bijdragen. Dit ‘testen’ gebeurt op 90 grondgebonden bedrijven die samen een representatieve afspiegeling vormen van de agrarische sector in Nederland.

Lees meer

Demonstreren

De GLB-pilot Puntensysteem Ecoregeling experimenteert met een eco-regeling die optimaal aansluit bij regionale omstandigheden en stimulerend werkt. Eén van de doelstellingen van de pilot is het testen van de vernieuwende eco-activiteiten in de praktijk. Dit gebeurt op tien demonstratiebedrijven.

Lees meer

Communiceren en evalueren

De pilot zet sterk in op kennisdeling en informeert objectief over de achtergrond van de eco-regeling van de pilot, de totstandkoming ervan en het eindresultaat. De ontwikkeling van een tool waarmee ondernemers de eco-regeling zelf kunnen testen, ondersteunt dit. Door de eco-regeling daarnaast te testen bij 90 bedrijven en de bijzondere eco-activiteiten bij 10 bedrijven te demonstreren in de praktijk, sluit de eco-regeling steeds beter aan op de boerenpraktijk en de beoogde doelen en wordt het continu aangescherpt.

Lees meer

Terugblik

Waar komen we vanaf?

Het nieuwe GLB; eco-regeling en puntensysteem

We hebben in Nederland te maken grote uitdagingen op het gebied van klimaat, bodem en natuur. Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) richt zich op deze uitdagingen. Het GLB wil agrariërs belonen die naast het produceren van voedsel ook aandacht hebben voor hun omgeving en daarin willen investeren. Dit wordt ingevuld via de eco-regeling.

Lees meer

De 7 GLB-pilots

Op initiatief van het ministerie van LNV en in samenwerking met Boerennatuur en LTO Nederland hebben agrariërs in 2020 en 2021 gewerkt aan de mogelijke invulling van de eco-regeling. De collectieven van BoerenNatuur hebben jarenlange ervaring met agrarisch natuur- en landschapsbeheer en hebben geëxperimenteerd met de uitwerking van eco-activiteiten en hoe deze bij kunnen dragen aan de vijf Europese duurzaamheidsdoelen (klimaat, water, bodem, landschap en biodiversiteit). LTO Nederland consulteerde ruim 2200 boeren om input op te halen voor een ‘boerderijproof’ GLB. De overheid kreeg hiermee de kans gebruik te maken van de kennis uit de agrarische sector.

Lees meer

Neem contact met ons op

Heb je vragen? Stuur ons dan een e-mail bericht:

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×