Tool

De eco-regeling waarmee de pilot experimenteert, wordt op een eenvoudige manier toegankelijk gemaakt door een tool. Via deze tool kunnen agrariërs zelf experimenteren met de werking van de eco-regeling van de pilot op hun eigen bedrijf.

Nadat de agrariër een eerste keuze uit het menu met eco-activiteiten van de pilot gemaakt heeft, voert hij/zij deze in de door de pilot ontwikkelde tool in. Deze tool maakt inzichtelijk of de door de agrariër gekozen eco-activiteiten, voldoende punten opleveren op de vijf omgevingsdoelen individueel (biodiversiteit, landschap, water, bodem en klimaat) en in totaal en of er op voldoende areaal activiteiten zijn uitgevoerd (waarde).

Indien nodig kan de agrariër de keuzes uit het menu met eco-activiteiten aanpassen totdat er voldoende punten én waarde zijn behaald voor uitbetaling vanuit de eco-premie.

De ontwikkeling van de tool vindt plaats in de eerste helft van 2022. Daarna wordt de tool virtueel getest en in de praktijk gedemonstreerd.

Bij het testen van de tool is er aandacht voor de informatievoorziening (is deze voldoende duidelijk) en presentatie van resultaten (is deze begrijpelijk en stimuleert deze om met de eco-activiteiten aan de slag te gaan).

Opzet tool

Een agrariër wil onderzoeken welke uitwerking de eco-regeling van de pilot op de vergoedingen vanuit de eco-premie heeft voor zijn/haar specifieke bedrijfssituatie en welke bijdrage het toepassen van de eco-activiteiten levert aan een gezonde omgeving. Het startpunt om hierachter te komen, is experimenteren met de tool.

Het gebruik van de tool begint met informatievoorziening over de randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden om voor uitbetaling vanuit de eco-premie in aanmerking te komen en welke mogelijkheden de ondernemer heeft om hieraan te voldoen. In de tool ziet de agrariër op basis van het vooraf ingevulde bouwplan in hoeverre al voldaan wordt aan de vijf omgevingsdoelen (biodiversiteit, landschap, water, bodem en klimaat). Met behulp van deze informatie kunnen vervolgens aanvullende eco-activiteiten toegevoegd worden om het puntentotaal en de waarde te verhogen en zo de positieve bijdrage aan de omgevingsdoelen nog verder te vergroten. Daarnaast berekent de tool de te verwachten scores op duurzaamheidsinitiatieven vanuit de keten die in de pilot zijn meegenomen.

Bij het ontwerp en de ontwikkeling van de tool wordt uitgegaan van de wensen die agrariërs in eerdere GLB-pilots hieromtrent hebben geuit.

Op termijn kunt u op deze website een link naar de tool vinden om hier zelf mee te experimenteren.

Neem contact met ons op

Heb je vragen? Stuur ons dan een e-mail bericht:

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×