Belangrijkste kenmerken van de eco-regeling van de pilot

Gebruiksvriendelijk

De pilot werkt aan de realisatie van een breed samengesteld keuzemenu met eco-activiteiten. Uit dit keuzemenu kiest de agrariër de eco-activiteiten die het beste passen op zijn of haar individuele bedrijf. De keuzes worden door de agrariër ingevoerd in een tool. Deze tool helpt de agrariër om het meest optimale menu met eco-activiteiten voor zijn of haar specifieke bedrijfssituatie samen te stellen dat bovendien een optimale bijdrage levert aan de regionale opgaven in dat gebied. Deze tool moet makkelijk in gebruik zijn (gebruiksvriendelijk) en de stappen die in de tool doorlopen worden, moeten makkelijk te volgen en uit te leggen zijn.

Doelgericht

Iedere eco-activiteit staat voor een bepaald aantal ‘punten’ dat is gekoppeld aan de bijdrage die de eco-activiteit levert aan de vijf Europese vergroeningsthema’s (klimaat, bodem, water, landschap en biodiversiteit). Daarnaast representeert iedere eco-activiteit ook een bepaalde ‘waarde’. De waardebepaling van een eco-activiteit kan verschillen per grondsoort en is gekoppeld aan de inkomstenderving en kosten die gepaard gaan met de betreffende activiteit. Haal je als agrariër voldoende punten én realiseer je op voldoende areaal activiteiten (waarde), dan kom je in aanmerking voor uitbetaling van de eco-premie.

Het keuzemenu met eco-activiteiten waaruit de agrariër kan kiezen, moet breed genoeg zijn zodat een groot deel van de ondernemers voldoende punten kan  realiseren. Wat de specifieke situatie of omstandigheden ook zijn. Daarnaast moeten de eco-activiteiten voldoende bijdragen aan verbeteringen van de vijf duurzaamheidsthema’s en moeten de activiteiten andere duurzaamheidsinitiatieven vanuit de keten zoveel mogelijk versterken zodat een maximaal doelbereik gerealiseerd wordt.

Stimulerend

Een stimulerende werking van de eco-regeling begint met het toekennen van een realistische vergoeding van de kosten die een agrariër maakt voor het treffen van de eco-activiteiten uit het keuzemenu. Daarnaast onderzoekt de pilot hoe het stapelen van beloningen makkelijk gemaakt kan worden door de eco-activiteiten uit het keuzemenu, aan te laten sluiten bij Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) van duurzaamheidsinitiatieven uit de keten. Door bonussen toe te kennen aan combinaties van eco-activiteiten die meer opleveren dan een activiteit op zich (1+1=3) wordt onderzocht hoe extra stimulerende prikkels toegevoegd kunnen worden. De eco-activiteiten moeten bovendien activiteiten vanuit het ANLb zoveel mogelijk versterken voor een maximaal doelbereik.

HET KEUZEMENU MET ECO-ACTIVITEITEN EN PUNTENSYSTEEM DAT DE PILOT HEEFT ONTWIKKELD VIND JE HIER.

Neem contact met ons op

Heb je vragen? Stuur ons dan een e-mail bericht:

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×