Ontwikkeling eigen eco-regeling

Aan de basis van het keuzemenu met eco-activiteiten en puntensysteem van de pilot liggen de ervaringen van drie GLB-pilots die in 2019 en 2020, ieder op hun eigen manier, een puntensysteem voor de eco-regeling ontwikkeld en getoetst hebben.

Drie regionale agrarische collectieven – Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land en Dijken (WLD), Flevolands Agrarisch Collectief en Collectief Groningen West experimenteren samen met LTO Nederland en BoerenNatuur in de GLB-pilot Puntensysteem Eco-regeling met een menu met eco-activiteiten dat voldoende keuzemogelijkheden biedt voor verschillende sectoren om aan de eco-regeling deel te nemen. De eco-activiteiten zijn gekoppeld aan een puntentoekenning die agrariërs stimuleert om ook daadwerkelijk aan de slag te gaan. En de eco-activiteiten dragen in waarde voldoende bij aan de vijf omgevingsdoelen (klimaat, water, bodem, landschap, en biodiversiteit).

Uitgangspunten van het keuzemenu met eco-activiteiten en puntensysteem dat de pilot ontwikkelt:

  • het is een simpel systeem, dat wil zeggen gebruiksvriendelijk en uitlegbaar;
  • het biedt de agrariër maatwerk en levert effectieve vergroening op;
  • het beloont wat goed gaat én stimuleert om verder te vergroenen;
  • het zoekt aansluiting bij duurzaamheidsinitiatieven vanuit de keten;
  • het voegt bonussen toe voor gunstige combinaties van maatregelen op bedrijfsniveau (1 + 1 = 3);
  • het versterkt de activiteiten vanuit het ANLb om maximaal doelbereik te realiseren.

HET KEUZEMENU MET ECO-ACTIVITEITEN EN PUNTENSYSTEEM DAT DE PILOT HEEFT ONTWIKKELD VIND JE HIER.

Het puntensysteem wordt ook nog virtueel getest en in de praktijk gedemonstreerd.

Hoe werkt de eco-regeling?

De pilot werkt aan de realisatie van een breed samengesteld keuzemenu met eco-activiteiten voor dierlijke en plantaardige sectoren. Uit dat menu kiest de agrariër de activiteiten die het beste passen op zijn of haar individuele bedrijf. Elke eco-activiteit levert punten op en is gekoppeld aan een van de vijf Europese vergroeningsthema’s (klimaat, water, bodem, landschap en biodiversiteit). Haal je als agrariër voldoende punten én realiseer je op voldoende areaal activiteiten (waarde), dan kom je in aanmerking voor uitbetaling van de eco-premie.

JE BEKIJKT DE ECO-REGELING VAN DE PILOT HIER

Nadat de agrariër een eerste keuze uit het menu met eco-activiteiten van de pilot gemaakt heeft, voert hij/zij deze in de door de pilot ontwikkelde tool in. Deze tool maakt inzichtelijk of de door de agrariër gekozen eco-activiteiten, voldoende punten opleveren op de vijf omgevingsdoelen individueel (biodiversiteit, landschap, water, bodem en klimaat) en in totaal en of er op voldoende areaal activiteiten zijn uitgevoerd (waarde).

Indien nodig kan de agrariër de keuzes uit het menu met eco-activiteiten aanpassen totdat er voldoende punten én waarde zijn behaald voor uitbetaling van de eco-premie. Als laatste check wordt ook gekeken of de hoogte van de uitbetaling in balans is met de hoogte van de kosten voor uitvoering van de eco-activiteiten.

Op deze manier kan een agrariër een optimaal menu met eco-activiteiten samenstellen dat toegespitst is op zijn of haar specifieke bedrijfssituatie en een bijdrage levert aan de regionale opgaven in dat gebied.

Prestatieprikkels

Bij veel eco-activiteiten kunnen agrariërs kiezen uit verschillende prestatieniveaus: hoe beter de prestatie van de activiteit, hoe meer waarde er aan de uitvoering van de activiteit toegekend worden. Daarnaast wordt extra waarde toegekend aan activiteiten die bijdragen aan urgente gebiedsopgaven. Op bedrijfsniveau kan daar nog extra waarde bijkomen voor activiteiten die elkaar versterken (1 + 1 = 3). Op basis van de uiteindelijk behaalde totaalwaarde wordt een ondernemer ingedeeld in de categorie brons, zilver of goud. Deze categorie bepaalt ook de hoogte van de uitbetaling vanuit de eco-premie.

Neem contact met ons op

Heb je vragen? Stuur ons dan een e-mail bericht:

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×