De eco-regeling van de pilot

Nederland staat voor grote uitdagingen op het gebied van klimaat, bodem en natuur. Boeren en tuinders spelen hierin een belangrijke rol. In het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat in 2023 van kracht wordt, is hiertoe een nieuw vergroeningsinstrument geïntroduceerd: de eco-regeling. Deze bestaat uit een keuzemenu van (voorlopig) 22 eco-activiteiten gekoppeld aan een puntensysteem. Elke activiteit scoort punten op één of meer van de vijf vergroeningsthema’s (op basis van het vergroeningseffect) en een bepaalde waarde (in euro’s) op basis van kosten (inkomensderving en/of extra te maken kosten). Haal je voldoende punten én waarde met je eco-activiteiten? Dan kom je in aanmerking voor uitbetaling van de eco-premie.

De ideevorming over de optimale invulling van de eco-regeling is nog niet afgerond. De inspanningen van LNV en RVO hebben zich het afgelopen jaar primair gericht op het tijdig gereed hebben van een werkend systeem. Omdat het een nieuw instrument is, is met de Europese Commissie afgesproken dat de eerste twee jaar bedoeld zijn om ervaring op te doen en de regeling verder te optimaliseren. Daarvoor wil de pilot bouwstenen leveren.

Hiertoe heeft de pilot een puntensysteem ontwikkeld dat het boeren maatwerk biedt in hun groene bedrijfskeuzen en de overheid handvatten biedt om die keuze te sturen. Ten opzichte van de eco-regeling die in 2023 van kracht wordt, biedt het pilot-systeem meer regionaal maatwerk en zijn er meer prestatieprikkels ingebouwd. Ook biedt het activiteitenmenu veel meer keuze: uit 45 in plaats van 22 eco-activiteiten. Ten slotte zijn de eco-activiteiten gekoppeld aan kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) om te kijken in hoeverre de puntenscore en de KPI-score dezelfde kant op bewegen.

Voor alle 45 eco-activiteiten zijn factsheets gemaakt, die je hieronder kunt bekijken.

BEKIJK HET PUNTENSYSTEEM VAN DE PILOT HIER

 

Neem contact met ons op

Heb je vragen? Stuur ons dan een e-mail bericht:

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×