Twee eco-regelingen die elkaar versterken

Drie agrarische collectieven – Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land en Dijken (WLD), Flevolands Agrarisch Collectief en Collectief Groningen West – experimenteren samen met LTO Nederland en BoerenNatuur met een eigen eco-regeling onder de naam GLB-pilot Puntensysteem Eco-regeling.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bereidt samen met RVO eveneens een eco-regeling voor. Daarbij ligt de focus vooral op het tijdig gereed hebben van een werkend systeem met het oog op de inwerkingtreding in 2023. De eerste jaren worden beschouwd als ‘leerjaren’ waarin de eco-regeling verder doorontwikkeld wordt.

De GLB-pilot Puntensysteem Eco-regeling experimenteert met een eco-regeling voor de middellange termijn (2025-2027) die bouwstenen levert voor optimalisatie van de eco-regeling in deze ‘leerjaren’. Het ministerie van LNV/RVO en de pilot houden intensief contact met elkaar om optimale kruisbestuiving te bewerkstelligen. Uiterlijk begin 2024 worden de definitieve resultaten vanuit de pilot aangeleverd en besproken met LNV/RVO.

De eco-regeling van de GLB-pilot Puntensysteem Eco-regeling is:

  • Gebruiksvriendelijk
  • Doelgericht
  • Stimulerend

Lees meer over de belangrijkste kenmerken van de eco-regeling.

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE OVER DE TOTSTANDKOMING VAN DE ECO-REGELING VAN DEZE PILOT.

Neem contact met ons op

Heb je vragen? Stuur ons dan een e-mail bericht:

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×