Herstelfonds en GLB: achtergrondinformatie en vervolg

De Europese Commissie heeft op 27 mei een nieuw voorstel gedaan voor de EU-meerjarenbegroting 2021-2027. In het budget is zoals gewoonlijk plek ingeruimd voor het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Daarnaast zijn bedragen opgenomen voor onderzoek, regionaal en buitenlandbeleid. Nieuw is een fonds van 750 miljard euro voor economisch herstel, dat bovenop de bestaande begroting wordt gezet.

Herstelfonds
LTO is positief over het herstelfonds. De coronacrisis treft markten wereldwijd. Toerisme, horeca en catering worden zwaar getroffen en komen niet meteen weer op het oude niveau. Bovendien raken honderden miljoen mensen hun inkomen kwijt. Dat raakt ook de afzet van land- en tuinbouwproducten. Consumenten gaan goedkoper consumeren. Het Europese herstelfonds moet dus zo snel mogelijk operationeel worden. Dit is verreweg onze topprioriteit voor de komende maanden.

Het nieuwe herstelfonds is tijdelijk en moet deels betaald worden uit nieuwe belastingen. Zo wil de Europese Commissie grote bedrijven laten meebetalen. Er zou een belasting komen op plastics en koolstofemissies. Voor veel lidstaten geen populair thema, dus er is nog lang geen akkoord.

In context
Nederland betaalde in 2018, het laatste jaar waarvan de volledige cijfers bekend zijn, bruto 4,8 miljard euro aan de Europese Unie, klik hier voor de infographic. Dit lijkt veel, maar op de nationale begroting van ruim 300 miljard euro is het een kleine post. We geven veel meer uit aan posten als gezondheidszorg en veiligheid. De Nederlandse bijdrage aan de EU-begroting is afgerond 4 procent. De grootste betalers zijn Duitsland, Frankrijk en Italië. Uit de begroting vloeide in 2018 2,5 miljard euro terug naar Nederland, voor bijna de helft via het GLB maar ook in de vorm van onderzoeksgelden en regionale fondsen. Veel belangrijker is dat het lidmaatschap van de Europese Unie aan Nederlandse bedrijven toegang geeft tot een aantrekkelijke markt van 450 miljoen consumenten, en nog honderden miljoenen mensen extra als je meerekent met welke landen de EU handelsakkoorden heeft afgesloten, zoals Japan, Canada en Mexico. Dit voordeel voor de Nederlandse economie wordt wel becijferd op ruim 80 miljard euro per jaar. De EU is dus bepaald geen “bodemloze put”. Nederland heeft groot belang bij lidmaatschap van de Europese Unie en een goed functionerende interne markt.

GLB
In het nieuwe budgetvoorstel zit 348 miljard euro voor het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) voor de jaren 2021-2027. Dit is voor de 27 EU-lidstaten. Ten opzichte van de huidige begroting betekent dit 9 procent krimp. De bezuiniging was 14 procent in de voorstellen die in februari 2020 afketsten. Bovendien worden er nu twee budgetten aan toegevoegd. Ten eerste 45 miljard euro uit het herstelfonds, waarvan 15 miljard euro voor het plattelandsbeleid (pijler 2 van het GLB) en 30 miljard euro voor financiering van voorstellen voor verduurzaming (‘Green Deal’). Voor dat laatste wordt ook nog 10 miljard euro extra vrijgemaakt, waardoor er 40 miljard euro extra beschikbaar is. Bij elkaar opgeteld is het budget 402 miljard euro, een groei van 5 procent in het voorstel.

Wat dit voor Nederland zou betekenen, is nog onduidelijk. Natuurlijk moeten de Europese regeringsleiders het eerst nog eens worden over het voorstel en zo ver is het nog lang niet. Op 19 juni wordt er vergaderd en mogelijk valt er dan in juli een besluit, als Duitsland het voorzitterschap van de EU op zich neemt.

In de voorlaatste voorstellen kreeg Nederland in pijler 1 jaarlijks 704 miljoen euro tegen 732 miljoen euro nu. In 2019 resulteerde dit in een hectarebetaling van 376,61 euro per hectare, inclusief 113,70 euro voor vergroeningsmaatregelen. Zou er niet jaarlijks bijna 10 procent overgeheveld worden naar het plattelandsbeleid, dan zou de hectarebetaling ruim 400 euro per hectare zijn.

In pijler 2 zit nu jaarlijks ongeveer 180 miljoen euro, waarvan ongeveer de helft uit Brussel en de andere helft van provincies, waterschappen (Deltaplan Agrarisch Water, DAW) en LNV (brede weersverzekering). Een belangrijk deel van het plattelandsgeld gaat naar agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB); in 2019 was dit 71 miljoen euro.

LTO wil behoud van het GLB-budget. Landbouwbeleid is immers Europees beleid. Per Europeaan gaat het om de prijs van een kopje koffie per week. Die krijgt daarvoor toegang tot een breed pakket veilige kwaliteitsproducten tegen zeer billijke prijs. Voedsel was de afgelopen maanden nooit een probleem, in tegenstelling tot in veel andere landen. Bovendien beheren boeren ruim de helft van het Nederlandse landschap en dat doen ze zeer verantwoord. Daar hebben zij zelf ook een groot belang bij.

Verwachte planning voor de komende weken:

  • 8 juni: videovergadering van de EU-landbouwministers. Dit zal vermoedelijk vooral gaan over de coronacrisis en impact op markten.
  • 19 juni: de Europese regeringsleiders vergaderen. Er worden dan nog geen besluiten verwacht.
  • Juli: Duitsland neemt het EU-voorzitterschap op zich. Mogelijk dat er in juli dan knopen worden doorgehakt over de nieuwe EU-begroting. Van belang, omdat de crisis niet wacht.
  • Daarna, vanaf september, komt de discussie over het nieuwe GLB in een stroomversnelling. Dat zal nog wel tijd vergen. Eerst moet er dus duidelijkheid zijn in Brussel. Daarna moeten de lidstaten een ‘nationaal strategisch plan’ (NSP) aanleveren. De Europese Commissie zal daar maximaal zes maanden de tijd voor nemen. Er volgt dan vast nog een tweede ronde.
  • 2023: start van het nieuwe GLB.

Bron: LTO Nederland (29 mei 2020)

Neem contact met ons op

Heb je vragen? Stuur ons dan een e-mail bericht:

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×