Doorwerken aan nieuw GLB ondanks vertraging in Brussel

De vertraagde besluitvorming op Europees niveau over het toekomstige GLB maakt het lastig om voortgang te boeken in het landelijke proces dat moet leiden tot een Nationaal Strategisch Plan (NSP-GLB). Toch wordt stug doorgewerkt, zegt LNV-programmamanager Ad Tabak.

Vaststelling van de verordeningen die de basis vormen voor het nieuwe GLB is voorlopig nog niet aan de orde. De lidstaten zijn het nog niet eens over de precieze koers. Ook is niet duidelijk hoeveel budget komende periode beschikbaar is voor het gemeenschappelijke landbouwbeleid en dus voor basissteun en eco-regelingen. Mogelijk wordt het Meerjarig Financieel Kader voor de periode 2021-2027 in maart 2020 vastgesteld, maar dat is nog niet zeker.

Overgangsjaar

Recent heeft de Europese Commissie een transitieverordening gepubliceerd. De verwachting is dat de Raad van Landbouwministers medio 2020 over deze verordening zal besluiten. Die verordening maakt het mogelijk om in 2021 met het huidige GLB door te gaan. Over het budget daarvoor is nog geen afspraak gemaakt. Het gaat in ieder geval om een ‘beleidsarme’ verordening.

Volgens Tabak heeft deze onzekerheid doorwerking op het NSP-proces in Nederland: “Wellicht is één overgangsjaar niet genoeg en komt 2022 er nog bij. In Nederland willen we liefst in die overgangsperiode al voorsorteren op het nieuwe GLB. Discussie daarover is moeilijk als je niet weet hoeveel geld hiervoor beschikbaar is.”

Wel aantal stappen gezet

Dat neemt niet weg dat afgelopen jaar wel een aantal stappen is gezet op weg naar het NSP-GLB. Zo is de Houtskool SWOT gemaakt, is de GLB-behoefteanalyse in ontwikkeling en zijn zeven GLB-pilots van start gegaan. Tabak: “Dat zijn allemaal bouwstenen voor het nieuwe GLB.”

Hij wijst erop dat het Louis Bolk Instituut samen met adviesbureau Boerenverstand onderzoek doet naar de ontwikkeling van een effectief en uitvoerbaar puntensysteem voor boeren die deelnemen aan eco-regelingen. “Daarbij wordt aansluiting gezocht met bestaande duurzaamheidsregelingen zoals die van zuivelcoöperatie FrieslandCampina en suikeronderneming Cosun. De resultaten van het onderzoek worden binnenkort bekend gemaakt. Kortom, we gaan gewoon door, maar het kost wel enige moeite om focus te houden.”

Groen/blauwe architectuur

De groen/blauwe architectuur van het nieuwe GLB staat in 2020 hoog op de agenda van het programmateam van Ad Tabak. “De grootste uitdaging is om de basissteun, de eco-regelingen en het natuur- en landschapsbeheer op een slimme manier aan elkaar te koppelen. En wel zodanig dat de regelingen elkaar versterken en het voor boeren werkbaar blijft.”

Overleg met stakeholders

Het overleg met de stakeholders (landbouworganisaties, terreinbeheerders en bijvoorbeeld ketenpartijen) in de maatschappelijke begeleidingsgroep gaat gewoon door, zegt Tabak. “De groep is onlangs weer bij elkaar geweest. Maar we zijn nog niet begonnen met de discussie over specifieke maatregelen en bijbehorende vergoedingen. Daar is het nog te vroeg voor. Om dezelfde reden gaan we komende winter ook nog geen publieksbijeenkomsten organiseren. Als organisaties leden van het programmateam uitnodigen voor een toelichting op het nieuwe GLB en de totstandkoming van het NSP, dan gaan we daar natuurlijk wel op in.”

Bron: www.toekomstglb.nl

Neem contact met ons op

Heb je vragen? Stuur ons dan een e-mail bericht:

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×