GLB-pilot van gemiddelde boer

De GLB-pilot Sectorale Bouwstenen is de pilot geworden die de mening van de gemiddelde boer en tuinder ten aanzien van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) laat horen. In totaal hebben 550 agrarische ondernemers deelgenomen aan de bijeenkomsten. Ruim 1.700 boeren en tuinders vulden de online enquête in.

Deze input levert een schat aan informatie op. Welke maatregelen willen boeren en tuinders in specifieke sectoren en op specifieke gronden uitvoeren om te voldoen aan de groenere eisen in het nieuwe GLB?

Eén van de boeren die zijn stem liet horen, is schapenhouder Sef Janssen uit Veulen. Hij nam deel aan de GLB-bijeenkomst in Baexem. Daar vond een goede discussie plaats over de voor- en nadelen van de graasdierpremie ten opzichte van de hectarepremie.
‘De administratie om voor de graasdierpremie in aanmerking te komen, is bijna onwerkbaar’, legt Janssen uit. ‘Zo moeten de dieren per 15 mei goed in de I&R zijn geregistreerd en moeten ze van 15 mei tot 15 oktober onafgebroken op natuurterreinen grazen. Dat weet je vooraf nooit 100 procent zeker.’

Janssen stelt dat schapenhouders wel mogelijkheden zien om te voldoen aan de extra vergroeningsmaatregelen die aan de hectarepremie worden gesteld. ‘Vanwege de diversiteit van de sector wordt het echt een uitdaging om tot een pakket aan maatregelen te komen dat voor iedere schapenhouder past. De kans is echter het grootst om dit te realiseren als we hierover ook zelf meepraten.’

Sectorplannen
LLTB-projectleider Bert Vergoossen heeft het verzamelen en samenvoegen van alle maatregelen vanuit de schapenhouderij onder zijn hoede. ‘Maar ook voor vleesvee, fruitteelt, vollegrondsgroenteteelt, vaste bomen en planten en de biologische sector werk ik aan een sectorplan’, vertelt hij. De sectorplannen geven de mening van de boeren per sector weer over de maatregelen binnen het nieuwe GLB.

‘Als we naar deze sectoren kijken, zien we dat vooral maatregelen waarin goed bodembeheer centraal staat, goed scoren. Zaken als het gebruik van extra organische stof en het toepassen van groenbemesters. Deze maatregelen zijn niet alleen goed voor de bodem, maar hebben ook positieve effecten op milieu (waterkwaliteit) en biodiversiteit.’

De komende tijd worden de sectorplannen, ook voor akkerbouw en melkvee, verder uitgewerkt. Deze worden teruggelegd bij de vakgroepen, voordat ze naar de schrijvers van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) gaan.

‘De ambitie om als agrarische sector een grotere bijdrage aan milieu, klimaat en biodiversiteit te leveren is goed, maar het moet wel haalbaar en betaalbaar zijn’, zegt Vergoossen. ‘Door de stem van agrariërs te laten horen via de sectorplannen, leveren we hier een belangrijke bijdrage aan.’

Neem contact met ons op

Heb je vragen? Stuur ons dan een e-mail bericht:

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×