‘Houd GLB-puntensysteem simpel’

Prima om met een puntensysteem te werken in het nieuwe GLB, maar houd dat systeem wel zo simpel mogelijk. Dat was een van de suggesties van boeren op een bijeenkomst van LTO over de invulling van het Europese landbouwbeleid in de volgende GLB-periode.

LTO gaat deze winter op een groot aantal plekken in het land in gesprek met boeren en tuinders over het nieuwe GLB. Leden en niet-leden kunnen dan input leveren voor het Nationaal Strategisch Plan. In dat GLB-NSP staat hoe Nederland de Europese kaders concreet invult. LTO wil daar invloed op uitoefenen.

Aansluiten bij boerenpraktijk
Het ministerie van LNV wil dat GLB-NSP eind 2020 voor een belangrijk deel klaar hebben. De inzet van LTO is om de systematiek van toeslagen (basispremie, ecoregelingen, 1e en 2e pijler) met de bijbehorende randvoorwaarden te laten aansluiten bij de boerenpraktijk. De landbouworganisatie wil ook voorkomen dat het nieuwe GLB leidt tot een concurrentienadeel van Nederlandse boeren ten opzichte van hun buitenlandse collega’s.

GLB-pilot
De meningspeiling is onderdeel van de GLB-pilot Sectorale Bouwstenen. Hiervoor wordt een enquête uitgevoerd en worden bijeenkomsten gehouden. Op dinsdagavond 18 februari kwamen in De Meern ruim vijftig agrariërs hiervoor bijeen.

Dick Wismeijer en Erwin Haveman, beiden in dienst van LTO, waarschuwden de aanwezigen dat de vergoedingen vanuit het GLB omlaag gaan en de randvoorwaarden strenger worden. Samengevat: “U ontvangt minder en moet er meer voor doen.”

De inzet van de organisatie is dat zoveel mogelijk geld vanuit Brussel straks op het boerenerf terechtkomt. LTO is tegen overheveling van budget van de 1e naar de 2e pijler en wil de ecoregelingen in Nederland zo invullen dat de meeste boeren eraan mee kunnen doen.

Suggesties
De boeren die in De Meern aanwezig waren, kwamen met een groot aantal suggesties. Bijvoorbeeld:

  • Zorg ervoor dat de huidige GLB-regelingen die op jonge boeren zijn gericht, in stand blijven. De huidige leeftijdscriteria leiden ertoe dat een deel van de jongeren buiten de boot valt. Die criteria moeten worden aangepast.
  • Er gaat op dit moment te veel geld naar plattelandsprojecten die niet ten goede komen aan de agrarische sector. Het nieuwe GLB moet volledig gericht worden op actieve boeren.
  • Als later blijkt dat er budget voor de ecoregelingen overblijft, moet dat op een andere manier aan de agrarische sector ten goede komen.
  • De ecoregelingen mogen niet ten koste gaan van de productiviteit van landbouwgronden.
  • Prima dat er een puntensysteem komt voor de ecoregelingen, maar zoek dan wel aansluiting bij bestaande kwaliteitssystemen zoals Planet Proof en Focus Planet.
  • Maak uitzonderingen mogelijk bij calamiteiten, zoals de muizenschade waar veel boeren op dit moment mee kampen. Als niet-ploegen van grasland een randvoorwaarde is dan moet daar voor de getroffen boeren een uitzondering op gemaakt kunnen worden.
  • Het nieuwe GLB moet zo worden ingericht dat boeren zonder inschakeling van adviseurs de benodigde formulieren kunnen invullen.
  • LTO moet met het Landbouw Collectief – het platform van 13 organisaties dat recent is opgericht – overleggen over het nieuwe GLB.

LTO gaat met de input, verzameld op de bijeenkomsten en via de enquête, GLB-plannen maken voor de verschillende sectoren. Die conceptplannen worden weer aan de achterban voorgelegd. Ook wordt hierover met RVO overlegd. Hierbij gaat het vooral over controleerbaarheid.

Bron: toekomstglb.nl

Neem contact met ons op

Heb je vragen? Stuur ons dan een e-mail bericht:

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×