LTO: geen extra eisen aan GLB-basispremie

De eisen die door Brussel worden gesteld aan boeren om de GLB-basispremie (conditionaliteit) te ontvangen, mogen niet zwaarder worden. Dat vindt LTO Nederland.

Klaas Johan Osinga schrijft op de LTO-website dat tussen de Europese lidstaten een harde en langdurige strijd wordt gevoerd over het nieuwe GLB. Hij constateert dat er nu al anderhalf jaar over het nieuwe GLB wordt gedebatteerd maar dat nog weinig zeker is.

Bovendien komt Brussel komende maanden nog met de Europese Klimaatwet, het zogeheten ‘boer-tot-bord’ beleid en de biodiversiteitsstrategie 2030. Dat gaat allemaal op de een of andere manier terugkomen in het Europese landbouwbeleid, verwacht Osinga. Zo gaat volgens hem de EU-klimaatwet vastleggen dat minimaal 40% van de GLB-uitgaven bijdraagt aan de klimaatdoelen.

Inzet van LTO
Samengevat is de inzet van LTO ten aanzien van het nieuwe GLB als volgt:

  • Behoud van het huidige GLB-budget. Hierbij trekt LTO in Brussel samen op met de landbouworganisaties uit de andere lidstaten. Het GLB kost de Europeaan ongeveer een kopje koffie per week (2 euro) en die krijgt daarvoor toegang tot een breed sortiment veilige en duurzame kwaliteitsproducten, en zeer betaalbaar, stelt LTO.
  • GLB-geld moet gaan naar actieve agrariërs en niet naar natuurorganisaties of adviseurs.
  • Behoud van een sterke eerste pijler en geen overheveling van geld van pijler 1 naar pijler 2 zonder cofinanciering door ministerie van LNV, provincie of waterschap. Anders wordt pijler 2 een grabbelton voor overheden, stelt LTO.
  • De eisen aan de basisbetaling niet aanscherpen. Daarnaast een menu aan top-ups via vrijwillige eco-regelingen, waar iedere agrariër aan mee moet kunnen doen.
  • Meer mogelijkheden voor krachtenbundeling in ketens (producentenorganisaties), bijvoorbeeld voor verkoop van duurzamere producten tegen een meerprijs.
  • Zoveel mogelijk één loket voor pijler 2-regelingen. Het budget voor plattelandsbeleid moet op het boeren- en tuinderserf terechtkomen, vindt LTO.
    Demonstratie in Brussel

De regeringsleiders van de EU-lidstaten komen op 20 februari bij elkaar om het Meerjarig Financieel Kader te bespreken. De omvang van dit MFK is van belang voor de financiering van het GLB. De landbouworganisaties zijn er niet gerust op en houden die dag een demonstratie in Brussel. Ze voeren actie tegen de voorziene afbouw van de directe inkomenssteun met 5% en de afbouw van de steun voor plattelandsontwikkeling met 15%.

Bron: Column Klaas Jan Osinga (LTO) zoals gepubliceerd op toekomstglb.nl

Neem contact met ons op

Heb je vragen? Stuur ons dan een e-mail bericht:

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×