Tussenstand zeven GLB-pilots

Het golfde een beetje heen en weer tijdens de bijeenkomst over de zeven GLB-pilots: kiezen we voor een ambitieuze vergroening of gaan we vooral voor een eenvoudig instapmodel? De pilots zetten in op een zekere ambitie, terwijl er vanuit de zaal geregeld op wordt aangedrongen dat iedereen mee moet kunnen doen.

In Leusden luisterden zo’n 130 aanwezigen naar de ervaringen van de GLB-pilots in het afgelopen jaar. De bijeenkomst begon met een kort interview met Ad Tabak, programmamanager voor het nieuwe Nationale Strategische Plan voor het GLB. Hij vertelde dat hij verwacht dat de 70% versie van het NSP eind van dit jaar klaar zal zijn. Een belangrijk onderdeel hierin zal zijn de invulling van de ecoregelingen. Deze komen voort uit het mislukken van de vergroening in de huidige periode. “De minister heeft ambities voor deze ecoregelingen”, stelt Tabak. Tegelijkertijd beseft hij zich dat niet het hele veld erg ambitieus is. “Het is wel van belang om iedereen mee te krijgen. De minister wil een lage instap, alle boeren moeten mee kunnen doen.”

Gedurende de presentaties van de GLB-pilots en de vragen hierover gaat het geregeld over het ambitieniveau. Bijvoorbeeld in de terugkoppeling van de pilot ‘Sectorale bouwstenen’ waarin een enquête is uitgezet en discussies met boeren zijn gevoerd. Hierin komt naar voren dat er enerzijds draagvlak is voor ecoregelingen, maar dat er ook verzuchtingen zijn: “De we moeten meer doen voor minder geld.”

De vraag dient zich aan wat nu het meest effect heeft: als alle boeren meedoen met enkele eenvoudig toepasbare maatregelen, of als er op meer ambitie wordt ingezet en een groep boeren afhaakt omdat ze het financieel niet meer interessant vinden. Uit de discussie volgt de tussenweg: combineer laagdrempelige met ambitieuze maatregelen.

Hou het simpel
Wat in het gesprek ook geregeld terugkomt is: hou het simpel. Er wordt aangedrongen op maatregelen die eenvoudig toe te passen zijn en zeker ook eenvoudig te controleren. Bijvoorbeeld controles met alleen satellietbeelden. De administratie voor de boeren moet bij voorkeur ook eenvoudig blijven. Er was daarom veel belangstelling voor de app die in de pilot Waterrijke veengebieden is gemaakt. Walter Menkveld van ANV Water Land en Dijken zegt hierover: “Het is eenvoudig voor boeren om een goede mix van maatregelen te kiezen. Bovendien stimuleert het hen om soms nog net iets meer te doen dan ze van plan waren. De app is aan de achterzijde misschien ingewikkeld, maar aan de voorzijde, waar de boeren mee te maken hebben, is het eenvoudig.”

“Wat neem je mee?”
Zo luidt de vraag aan het einde van de bijeenkomst aan Ben Haarman van LTO en Alex Datema van Boerennatuur. Haarman vindt het vooral belangrijk dat er met de pilots zicht is zicht is op wat haalbaar is. Hij wil dat alle boeren mee kunnen doen. Ook moeten we niet te ambitieus zijn omdat we het gelijke speelveld binnen Europa goed in de gaten moeten houden. We moeten niet te ver voorop lopen.

Datema vindt het juist mooi om te zien dat er goede ambities zitten in de programma’s van de pilots. “Er moeten ook maatregelen zitten in de pilots die wat schuren, anders zijn het geen goede pilots. We moeten ook voor ogen blijven houden dat we doelen willen bereiken. Als we daaraan willen werken moeten we meer doen dan simpel, snel en goedkoop.”

Bron: www.toekomstglb.nl

Neem contact met ons op

Heb je vragen? Stuur ons dan een e-mail bericht:

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×